Ziekteverzuim

The core business van RemplooiFlex

Wat is ziekteverzuim? Als werknemers thuis blijven omdat ze vinden dat ze vanwege ziekte niet kunnen werken dan spreken we over ziekteverzuim. Onze jarenlange ervaring op dit specifieke HR gebied heeft ons echter geleerd dat het managen van verzuim niet zo eenvoudig is. Ziekteverzuim is een complex item waarin emoties, wetgeving en verschillende belangen werknemer/werkgever een rol spelen. De emoties tussen werkgever en werknemer zijn logisch. De privacyreglementen schrijven voor dat de werkgever niet tot in detail hoeft/mag worden geïnformeerd. Twijfels over de daadwerkelijke (volledige) arbeidsongeschiktheid bij de werkgever ligt dan op de loer. Voor de werknemer geldt in zo’n geval onbegrip voor de houding van de werkgever. Juist daarom geloven wij er in dat voor een goede verzuimaanpak professionele hulp moet worden geboden. En deze professionele hulp bieden wij. Klik hier voor ons contactformulier.

Ziekteverzuim versus arbeidsongeschiktheid

Ziek is ziek, dat vinden wij ook . Maar is ziek ook altijd arbeidsongeschikt? Feitelijk is het de arbeidsongeschiktheid die getoetst wordt. Ziekteverzuim is het woord dat we in de volksmond gebruiken maar het heeft wel een tegenstrijdigheid in zich. Ziek refereert aan niet-gezond terwijl verzuim ‘nalatigheid’ betekent. En als je dit dan puur wettelijk tegen het licht houdt dan is ziekteverzuim vaak een geoorloofde vorm van afwezigheid. Wij nemen tijdens de verzuimbegeleiding de taak op ons om de werknemer uit de leggen dat ziek dus niet altijd betekent dat je niet naar het werk hoeft te komen. Een taak die wij beter kunnen oppakken dan de werkgever.

Effectief verzuimaanpak

Wij laten zien dat de aanpak van verzuim effectiever kan, dat verzuim lager kan en dat we daarmee de kosten terugdringen en verzuimreductie realiseren. Vaak zien we dat het gemiddelde ziekteverzuim in de eigen branche als norm wordt gezien en daarmee acceptabel wordt. Wij brengen de kosten van het verzuim gedetailleerd in beeld en tevens de haalbare kostenbesparing.  Het is de missie van RemplooiFlex –ontstaan uit eigen ervaring- om de kansen bij ziekteverzuim te belichten. We horen graag van u.

Lees meer over: