Verzuimaanpak

De verzuimaanpak van RemplooiFlex is gericht op verzuimreductie. RemplooiFlex biedt standaard haar diensten aan in de vorm van een abonnement. Met dit abonnement bent u ervan verzekerd dat alle zaken met betrekking tot verzuim goed geregeld zijn. Met onze methodiek geven wij u als werkgever in maximaal 3 dagen duidelijkheid over de oorzaak van verzuim. Immers snel duidelijkheid impliceert snel doelgericht handelen. Wij leggen het u graag uit.

Zorgvuldig en persoonlijk

U krijgt bij ons een dedicated arbeidsdeskundige / accountmanager die al uw belangen behartigt op het gebied van verzuim. Hij of zij bepaalt maakt samen met u afspraken over de gewenswte vorm van communiceren. Maakt met u van onze verzuimaanpak maatwerk wat past in uw bedrijfscultuur. De inzet van een arts wordt altijd zorgvuldig afgewogen. Geen automatische medicalisering dus. Daarnaast is onze werkwijze gebaseerd op schadelastbeperking. Uw kosten mogen niet hoger zijn dan uw baten. En omdat u het al druk genoeg heeft, nemen wij al uw verzuimzorgen over. Dat verlicht uw werkdruk én u heeft alle specialisten in huis. Van controleurs tot arbeidsdeskundigen en artsen. Dankzij ons online registratiesysteem, houdt u altijd overzicht en controle. Op elk gewenst moment heeft u de beschikking over complete MT-rapportages.

De arbeidsdeskundige aan het roer

De arbeidsdeskundige is in de verzuimbegeleiding van RemplooiFlex de spilfunctionaris tijdens de gehele verzuimperiode. Hij of zij is leading in onze verzuimaanpak. Zij hebben gevoel voor de verhoudingen tussen werkgever en werknemer, kennen korte communicatielijnen en zijn laagdrempelig benaderbaar. Zij bewaken de kwaliteit en de volledigheid van rapportages van artsen, voorkomen veelal het medicaliseren van verzuim, zijn deskundig in de complexe wet- en regelgeving en zitten meer op de stoel van de werkgever in vergelijking met de Arbo-arts.  De arbeidsdeskundigen van RemplooiFlex zijn gericht op het vaststellen van de mogelijkheden van de verzuimende werknemer. Dit betekent dat hij actief met werkgever en werknemer de mogelijkheden onderzoekt voor het verrichten van andere bij de beperkingen van werknemer passende werkzaamheden. Hiermede wordt de schadelast van het ziekteverzuim vermindert en wordt eventueel “onterecht” verzuim verkort.

Topics in onze verzuimaanpak

Uw werknemers melden zich verzuim bij Remplooi. Iedere verzuimer wordt op de eerste dag bezocht door een medewerker van Remplooi. Welke RemplooiFlex functionaris uw verzuimers bezoekt hangt af van de beoordeling van een van onze arbeidsdeskundige.

Kenmerkend voor de dienstverlening van RemplooiFlex is de eerste dag controle en de leading rol van de arbeidsdeskundige. De eerste dag controle wordt niet uit wantrouwen uitgevoerd maar als standaard onderdeel van de vastgestelde procedure. Dit wordt ook zo aan uw werknemers uitgelegd. De eerste dag controle werkt aantoonbaar preventief en deze inzet verdient zich ruimschoots terug.