Oorzaken verzuim

Een speerpunt van RemplooiFlex

Remplooiflex probeert de oorzaken van verzuim overzichtelijk te categoriseren. Toch worden wij dagelijks geconfronteerd met oorzaken van verzuim die niet in een categorie onder te brengen zijn. Ook blijkt vaak dat de telefonisch gemelde verzuimoorzaak het probleem niet weerspiegelt. Dit en de diversiteit aan oorzaken verzuim maakt het vaak lastig om kernachtig de oorzaak van het verzuim te benoemen. Dit is ook de reden dat wij in onze verzuimbegeleiding  het snel achterhalen van de juiste oorzaak van verzuim als speerpunt hebben benoemd (De Wet Verbetering Poortwachter kent hierin hiaten). Het is de kunst van het vragen en het achterhalen. Vanuit de gedachte dat een probleem pas kan worden opgelost als je de oorzaak weet beheersen wij die kunst in alle geledingen in onze organisatie. Deze jarenlange specifieke ervaring zetten wij graag voor u in. Wilt u weten hoe? bel ons of klik hier voor ons contactformulier.

Oorzaken verzuim verschillen per geslacht

Een beeld van de Nederlandse markt: De oorzaken van ziekteverzuim (zeker bij verzuim langer dan 4 weken) verschillen bij mannen en vrouwen. Grofweg is bij mannen de grootste veroorzaker het fysieke verzuim (40%) en bij vrouwen het psychische verzuim (41%). Als we de oorzaken van verzuim van mannen en vrouwen gezamenlijk in beeld brengen dan zien we dat fysiek verzuim de grootste veroorzaker is (38,1%) van het ziekteverzuim. Overige oorzaken van verzuim en hun cijfers voor 2015 zijn: hart- en vaatziekten (4,9%), maag- en darmklachten (4,8%), neurologische aandoeningen (4,7%), urogenitale klachten (3,8%) en longklachten (3,8%).

Psychische verzuim per geslacht en per leeftijd

Het verzuim door psychische aandoeningen is in Nederland voor zowel mannen als vrouwen in de afgelopen jaren sterk gestegen. Bij vrouwen was deze toename in 3 jaar tijd 65% (van 24,9% naar 41%) en bij mannen verdubbelde het psychische verzuim (van 14,6% naar 29,6%).  Opvallend is daarbij het leeftijdscriterium. Tot aan een leeftijd van 45 wordt het verzuim met name veroorzaakt door psychische aandoeningen. Na het 45e levensjaar is de oorzaak van het verzuim met name klachten aan het bewegingsapparaat en overige lichamelijke aandoeningen. Schrikbarende ontwikkelingen die we door onze focus op verzuimreductie  gelukkig slechts gedeeltelijk terugzien bij RemplooiFlex.

Lees meer over: