Case Wet verbetering Poortwachter

Een projectmanager met verantwoordelijkheid voor een groot project presteert ver onder de maat. Er heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter al een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen werkgever en werknemer als de werkgever besluit om uit angst voor het verliezen van dit project de werknemer van dit project af te halen.

Ziekmelding

De werkgever biedt hem een alternatieve functie op het hoofdkantoor, handelt daarmee volgens de Wet Verbetering Poortwachter maar doet ook een voorstel voor een ontbinding op neutrale gronden. De volgende dag (op 1 mei) meldt de werknemer zich ziek. Hij meldt dat eveneens bij zijn werkgever. Ook vertelt hij dat hij een functie op het hoofdkantoor niet ziet zitten en dat hij wil praten over een ontbinding. Voorwaarde is wel dat werknemer per direct zijn werkzaamheden mag staken. De reden van zijn ziekmelding is dat hij even tijd nodig heeft om het slechte nieuws te verwerken. De werkgever neemt contact op met RemplooiFlex en geeft de achtergrondinformatie over dit verzuim. Op basis van het mondeling akkoord over de ontbinding vindt de werkgever de verzuimmelding minder relevant. Toch besluit Remplooi conform de Wet Verbetering Poortwachter tot het inzetten van een van haar bedrijfsartsen. De bedrijfsarts bezoekt werknemer en rapporteert vervolgens dat werknemer verzuimt op basis van een conflict, maar dat er geen sprake is van ziekte.

Uitleg actie van RemplooiFlex

Stel het verzuim van werknemer zou na een aantal dagen (en op basis van ervaringsgegevens naar verwachting) overgaan in ziekte. De werknemer herstelt echter snel en er komt een formeel akkoord over de ontbinding. Na een aantal weken slaat de twijfel bij de werknemer toe, de sollicitaties naar een nieuwe baan vallen tegen en hij besluit op 22 mei zich opnieuw ziek te melden. Omdat deze melding binnen 28 dagen plaatsvindt, is volgens de Wet Verbetering Poortwachter de eerste ziektedag 1 mei en niet 22 mei. Het akkoord over ontbinding is echter na 1 mei ingesloten. Vanwege de ontslagbescherming volgens de wet poortwachter wordt deze dan ongeldig. De gevolgen zouden een langdurig verzuim zijn vanwege een conflict en een lange periode van verplichting tot loondoorbetaling. Maar dankzij het eerste dag rapport van de verzekeringsarts wordt een dergelijk scenario voorkomen.