Case Kort Verzuim

Een werknemer meldt zich ziek met griepklachten. Hij verwacht dat het om kort verzuim zal gaan en denkt binnen drie dagen weer te hervatten. Vanwege het kort verzuim acht hij daarom een bezoek aan de huisarts niet noodzakelijk. Ook bij kort verzuim onderneemt RemplooiFlex altijd actie. Op basis van de op dezelfde dag opgestelde rapportage van de verzuimcontroleur acht Remplooiflex de klachten reëel en beoordeelt daarmee de claim op loondoorbetaling akkoord. Immers, ziek is ziek.

Maar…

Na twee dagen neemt RemplooiFlex telefonisch contact op met de werknemer en informeert of hij verwacht inderdaad morgen te gaan hervatten. Volgens de werknemer valt zijn herstel tegen en denkt nog twee dagen langer nodig te hebben voordat hij het werk kan hervatten. Het kort verzuim komt in het geding. RemplooiFlex vraagt daarop door en informeert naar een aantal dagelijks uit te voeren handelingen die werknemer al dan niet kan doen. Op basis van zijn antwoorden rijst bij RemplooiFlex twijfel en stelt voor een arts te zullen sturen. Hierop besluit werknemer om het morgen te gaan proberen. RemplooiFlex informeert de dag daarop bij de werkgever hoe het gaat. De hervatting van zijn werkzaamheden verloopt probleemloos. Door deze interventie werd dit een geval van kort verzuim.