Case frequent verzuim

Een productiemedewerker meldt zich op maandagochtend ziek bij RemplooiFlex. Dat was de derde ziekmelding in 5 maanden tijd en dus frequent verzuim. Frequent verzuim omdat volgens de richtlijnen van RemplooiFlex al het verzuim wat bovengemiddeld is als frequent verzuim wordt opgepakt.

Frequent verzuimgesprek

De klacht die hij tijdens de telefonische melding doorgaf was dezelfde als daarvoor. Lichte griepverschijnselen. RemplooiFlex gaat bij frequent verzuim een zogeheten frequent verzuimgesprek aan en zo ook bij deze werknemer. In dat frequent verzuimgesprek benoemt de arbeidsdeskundige van Remplooiflex het frequent verzuim.

Advies van de arbeidsdeskundige

Al snel komen klachten boven tafel die de werknemer wel zorgen baren maar waar voor hij uit angst voor de diagnose nog niet naar de huisarts is geweest. De arbeidsdeskundige van RemplooiFlex wijst hem op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en adviseert hem naar de huisarts te gaan. Daar blijken zijn klachten goed behandelbaar en dit betekende tevens het einde van het frequent verzuim.